وزن امنیت تروریسم کمیسیون اخبار سیاسی و اجتماعی

وزن: امنیت تروریسم کمیسیون اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی CFT با تعیین ۸ شرط در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز این کمیسیون

CFT با تعیین ۸ شرط در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

CFT با تعیین ۸ شرط در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

عبارات مهم : امنیت

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت که کمیسیون امنیت ملی جهت حفظ منافع ملی و تامین نظر نمایندگان، شروطی را در ذیل ماده واحده این لایحه تعیین کرده است.

کمال دهقانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با یک ماده واحده و دو تبصره به مجلس ارائه داد، تبصره ها مجموعه ای از حق شرط ها جهت پیوستن به این کنوانسیون بود.

CFT با تعیین ۸ شرط در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بعد از بحث و بررسی در دو جلسه و کسب نظرات و گزارش های دستگاه های اجرایی همچون وزارتخانه های اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی و مرکز پژوهش ها، این لایحه را تصویب کرد، البته مرکز پژوهش ها پیش از این جلساتی را با کارشناسان مربوطه حتی معاونان قوه قضاییه نیز برگزار کرده بود.

دهقانی با بیان اینکه این لایحه با هشت شرط تصویب شد، گفت: یکی از بااهمیت ترین شرط ها این است که اگر مفاد لایحه با قانون اساسی ما مغایرت داشته باشد، اصل بر اجرای قانون اساسی هست، همچنین الحاق ما به این کنوانسیون منوط به خارج شدن کشورمان از لیست سیاه FATF می باشد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز این کمیسیون

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این لایحه جهت بررسی در صحن علنی به هیات رییسه ارجاع شد، گفت: کمیسیون امنیت ملی تبصره هایی را به لایحه راجع به شروط الحاق به این کنوانسیون در جهت حفظ منافع ملی و تامین نظر کارشناسان و نمایندگان اضافه و تصویب کرد.

لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سه شنبه گذشته (یک خرداد) در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار داده شد که با توجه به نظر نمایندگان جهت ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی، به این کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون امنیت ملی از روز شنبه جلسات فوق العاده ای را برگزار کرد که علیرغم اتمام بررسی ها در جلسه یکشنبه جاری، به علت آبستراکسیون تعدادی از نمایندگان، جلسه از حد نصاب جهت رای گیری افتاد به همین علت رای گیری به جلسه امروز کمیسیون موکول شد که این لایحه در نهایت با حضور اکثریت اعضا و رای مثبت کمیسیون تصویب شد.

واژه های کلیدی: امنیت | تروریسم | کمیسیون | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz